Training Connect, Collect, Edit & Perform

De CCEP teambuildingtraining – een unieke mix van schrijfkunst, storytelling, stand-up comedy en theater – maakt van iedere groep medewerkers een geïnspireerd en effectiever samenwerkend team.

Deelnemers leren door enkele intensieve ontmoetingssessies (Connect) persoonlijke verhalen verzamelen (Collect) die ze gezamenlijk monteren (Edit) tot een eindpresentatie (Perform).

De training is gebaseerd op deze vier sterke pijlers:

  • Connect: onze eenvoudige schrijf-, spel- en verteloefeningen breken in korte tijd het ijs en stellen deelnemers op hun gemak. Hierdoor zullen ze bereid zijn zichzelf in woord en gebaar te tonen
  • Collect: binnen de oefeningen en uitwisselingen dagen deelnemers elkaar uit zichzelf van hun meest creatieve, vrije kant te laten zien. We verzamelen persoonlijke én gezamenlijke verhalen en kijken hoe deelnemers zich hierbij tot elkaar verhouden. De output leggen we per onderdeel vast op scriptkaarten
  • Edit: de groep reflecteert op de gekozen scriptkaarten met vragen als: Wat is de rode draad? Wat is de terugkerende kern en kracht van dit team? Wat bedreigt die kern? Hoe gaan we daarmee om? De antwoorden bepalen de volgorde van de scriptkaarten. Zo ontstaat een gezamenlijk gekozen script voor een presentatie
  • Perform: de opbrengst van 3 trainingsdagen komt samen in een bijzondere teampresentatie op dag 4. Deze is gezamenlijk vormgegeven en voorbereid, samengesteld uit de persoonlijke input van alle deelnemers in de context van hun gezamenlijk doel. Dit werkt ongekend bindend en inspirerend. Met als ultieme zelfoverwinning: de ervaring van het presenteren zelf

Het resultaat van deze vierdaagse training is dat medewerkers zich meer durven tonen, hun eigen kracht en die van het team terugvinden en ontdekken wat hen daarin inspireert en verbindt.

Voor: Alle teams binnen bedrijven en organisaties die effectiever willen samenwerken
Tijd: Vier keer een dagdeel (9.00 – 13.00 of 13.00 – 17.00 uur)
Plaats: In-house
Data: In overleg
Aantal deelnemers: maximaal 12 per dagdeel
Trainers: Frank Maria Meijers en Inge van der Krabben

Voor meer informatie over de mogelijkheden en uw investering, neem vrijblijvend contact met ons op.